måndag, maj 31, 2004

Feedburner

www.feedburner.com är en ny sajt som är värd att undersöka närmare. Tydligen kan den bl.a. hjälpa dem av oss som använder atom.xml flöden ändra dom till rss.xml flöden så att blogaggregatorer kan lista våra bloggar.

Webhotell, nertid och Three-Tier arkitektur

Annica Tiger har en blogg om sitt Webhotell som har problem med sin service.

Dagens webhotell, om de är bra, har ofta en s.k. Three-architecture som betyder att de kan hålla sina servrar uppe i stort sätt jämt. Den största faran är om databasservern kraschar, men det finns möjligheter att ha s.k. fail-over där också.

Problemet är dock att de mindre Webhotellen har betydligt mindre fail-over än vad de bör ha. Det är relativt dyrt att ha fail-over på just databasen.

Eftersom Blogger ägs av Google så har de tillgång till en fantastisk IT-infrastruktur, den bästa i världen. Ett annat mycket bra amerikanskt webhotell är http://www.hytekhosting.com med fantastiska priser och mycket bra service.

Hans Bergström i DN om det "sjukliga amerikahatet i Europa"

Hans Bergström, utvandrad f.d. DN-chefredaktör har skrivit en artikel i DN Amerika är inte Europas fiende.
Bergström har (enligt Rolf Alsing i Aftonblsadet) sagt att:

Jag vill skriva och forska fritt, och jag vill göra det i USA, säger han, och så är det säkert också. Men det är inte det viktigaste för honom.
Det viktigaste är att han får ägna mer tid åt sin amerikanska hustru och det som gör livet värt att leva. Det är honom väl unnat. Han har tjänat familjen Bonnier länge och han har tjänat den väl. Och störst av allt är som bekant kärleken.

Bergström skriver att:
Som EU-kommissionens ordförande Romano Prodi formulerade den nya situationen i ett tillfälligt moment av insikt i september 2001: "USA har stått vid Europas sida under svåra tider. Nu måste Europa stå upp och visa sin solidaritet med USA."

Denna anda av solidaritet försvann som bekant snabbt. Skälet, menar Kagan, är inte att USA delvis handlade utan stöd av FN. Det har Europa också gjort, i vetskap om att FN är lamslaget när det gäller. Viktigare är att Europa ville vara med om besluten (dock, som i Frankrikes fall, utan att någonsin vara berett till handling).
...
När USA stärker sin vaksamhet blir Europa en mer lättangripen del av det öppna samhället. Det återstår för Europa att vakna, förhoppningsvis inte med en smäll. Den grundläggande gemenskapen med Amerika förblir starkare än vad man kan tro av dagens sjukliga stämning av Amerikahat i Västeuropa.


sjuklig stämning av Amerikahat det är att ta i, de där dj-vla otacksamma europeerna!

Själv tycker jag att Juan Cole har formulerat det hela mycket väl. Han är inte beredd att offra sin sons eller sitt eget liv för Bushs ockupation Irak. Det är inte jag heller. Miljoner amerikaner är djupt kritiska mot Bush-regeringen utan att för ett ögonblick ge uttryck för ett "sjukligt amerikahat". Att som Bergström ställa sig helt okritiskt bakom Bush är något som inte ens många republikaner gör idag. Den progressiva amerikanske rörelsen är mycket kritisk mot Bush-regeringen och de älskar sitt land minst lika mycket som republikanerna. Eller är det så att de som kritiserar Göran Persson också har ett "sjukligt hat mot Sverige"?

Pingst i Sacramentodeltat. Hybrida bilar.


Sacramentodeltat är ett gigantiskt delta som sträcker sig frå, Kaliforniens huvudstad Sacramento längst upp till höger på kartan ner till San Franciscobukten längst ner till vänster.

På 1800-talets andra hälft, efter guldrushen 1849 traffikerades deltat av stora paddelbåtar. En del finns kvar, som nedanstående.


Det var varmt men inte olidligt.

Mot öster kunde vi se snön som fortfarande ligger kvar uppe på Sierra Nevada-bergen bortom Sacramento. Jag skall börja sätta upp en del egenhändigt tagna bilder nu när min egen hostingsajt har kommit upp.

Hur som helst, en trevlig Pingst. Vi pratade bl.a. om hybrida bilar och min son Nils-Erik som kan sånt sade att Kalifornien ligger längst fram inom hela USA - och kanske hela världen - med hybrida bilar. Jag tror att han har rätt. Kalifornien har alltid varit progressivt och mycket mån om naturen. Man ser en hel del hybrida bilar på gatorna här.

En länk till Davis wetlands

söndag, maj 30, 2004

Pingst och Owe Thörnkvist

På väg till University of California at Davis och litet Pingstfirande. En tanke:
De flesta svenskar sitter i Sverige och bloggar på amerikansk engelska. Att sitta i Silicon Valley och blogga på svenska, kan man ens göra det? Hur dum kan man vara?

Trots att vi lever i en alltmer integrerad värld så tror jag själv inte att man helt kan överge sina rötter. Samma nationalism som fick estländarna att kämpa för sin nation under 50 års rysk ockupation, samma nationalism ser vi i idag Irak, Palestina, Israel, och över hela världen, utom kanske möjligtvis i Sverige.

Just idag får denna min egen nationalism sitt uttryck i en gammal underbar Owe Thörnqvist låt, Vänervisa: "... som uti Vänerns vågor - Kinekulle - sig störtar - så och jag vill störta mig. Min kärlek slog ej ut så som den skulle - i blom hos dig - nej som en överbliven Wienerbulle den trampades på livets bistra stig..."

Fröding och Owe Thörnqvist kan man inte översätta till engelska, trots att Owe kunde sjunga och vitsa på absolut felfri engelska. Den ende svenska artist som jag tror någonsin har kunnat göra det. Svenska är mitt språk, tack vare Fröding, Owe, Ulf Lundell, Markoolio mfl och därför fortsätter jag att blogga på svenska.

Amerikanska militärskolor och Irak


Det konstigaste med dagens amerikanska politik i Mellanöstern är att den amerikanska militären faktiskt inte brukar vara så totalt inkompetent som den framstår idag.

Militärhögskolor som West Point, US Navala Academy, Naval Command College, Air Force Academy och speciellt National Defense University har alla en mycket hög standard inte bara på den rent militärtekniska utbildningen. Det är också vanligt att högre amerikanska officerare studerar civilia ämnen vid civila universitet, och många har höga akademiska meriter. Trots detta har de sista fyra årens Bush-politik helt klart lett till att ingen av dessa högt utbildade officerare vågat protestera mot den allt mer extrema utrikespolitiken. Jag var på en militärmässa tidigare i år, med många höga amerikanska militärer närvarande. Och atmosfären var genomgående, "Vi har gett Irakerna demokrati, hurra vad vi är bra". Man fick bl.a. skjuta simulerade kryssningsmissiler mot, jag antar Iraker, jag frågade inte.

Men alla dessa militära universitet undervisar alltid i Napoleons ockupation av Spanien, det är ett av de klassiska ämnena. Napoleon vann alla slag, men förlorade kriget. Därför att det i sluttampen endast är möjligt att kuva ett folk genom att helt utrota det. Irak och mellanöstern är ett politiskt dilemma och inte ett militärt. Det kan endast lösas med politiska medel.

Afganistan

Samtidigt med oroligheterna i Irak och Saudi Arabien så harfyra amerikanska soldater just dödats i Afganistan
More than 700 people have died in a continuing surge of violence in Afghanistan since August, most of it blamed on Taliban and al-Qaida fighters bent on disrupting elections due to be held in September.

The US military has admitted that an insurgency concentrated in the south and east of the country has gathered pace in the last two months.


När man tänker på vad som kunde ha hänt om Bush hade slagit näven i bordet och tvingat fram ett slut på Israel-Palestina konflikten genom massiva investeringar i Palestina så verkar dagens amerikanska politik helt enkelt inkompetent. Men massiva investeringar i Palestina skulle inte vara politiskt möjligt i USA. Det är däremot en allvarlig oljekris. Sån är världen.

Al Jazeera beskriverfortsatta strider och dödsoffer i Irak under Pingsthelgen. (Här i USA är det Memorial Day).

Den stora frågan i Irak just nu är om ockupationsstyrkorna kan lyckas pacificera landet genom att lämna över delar av landet till lokala miliser. Lyckas inte detta, och det verkar inte ha lyckat hittils, så kan guerillakriget där komma att förhindra den ekonomiska återuppbyggnaden av Irak. Det skulle betyda att de två största oljeproducerande länderna i Mellanöstern båda har blivit så instabila att hela världsekonomin kan komma i gungning.

Al Khobar och Irak


Attacken mot oljestaden Al Khobar i Östra Saudiarabien visar hur Bush-regeringens ockupation av Irak och starka stöd för Israels allt grymmare ockupation av Palestina nu har lett till att hela Mellanöstern har destabiliserats. Som The Guardian just påpekade i morse,

The attack came only days after a senior Saudi al-Qaeda leader, Abdulaziz al-Muqrin, unveiled a plan for an urban guerrilla war in the kingdom. Saudi security sources have admitted the destabilising influence of neighbouring Iraq, complaining of a steady traffic across the border in arms and other material to terrorist groups.


Bush ville ockupera Irak och stödja Ariel Sharons expansion av Israel in i Palestina. Det är mycket svårrt att förstå hur den amerikanska militären kunde ha gått med på detta. Ingen högre militär avgick i protest. När Hitler planerade sin invasion av Sudentenlandet i Tjeckoslovakien 1938 så var motståndet massivt inom den tyska officerskåren. Och att utrikesminister Colin Powell också stödde invasionen av Irak, trots sin militära bakgrund är helt omöjligt att förstå. Invasionen stred mot alla krigets lagar. Som marinkårsgeneralen Anthony Zinni har påpekat flera gånger, vad man gör om man står ansikte mot ansikte mot en diktator som Saddam är att man isolerar honom. Just en sådan isolering var grundstenen i USAs politik mot Sovjetunionen.

Nu är hela regionen destabiliserad. Irak och Palestina har blivit en grogrund för militanter, och guerillarörelser kan sällan besegras genom ett "krig mot terrorismen". Den besegras genom politiskt engagemang för att ge folket hopp.

Vad Bush-regeringen borde har gjort, nämligen investera några miljarder i Palestina för att ge det palestinska folket hopp om en bättre framtid, det har aldrig ens varit på tapeten. Bättre att stämma i bäcken än i ån verkar inte vara något som Bush-regeringen ens har hört talas om.

Behöver USA genomgå en social revolution?

I början av 1900-talet sveptes ett antal stagnerade kejsardömen bort av det Första Världskriget och dess efterdyningar. Kina, Ryssland, Österrike-Ungern, det Ottomanska Kejsardömet, alla föll och pånyttföddes i nya skepnader. I andra länder som England, Frankrike och Sverige lyckades progressiva politiker genomföra fredliga reformer som förhindrade inbörderkrig och revolution. Det är intressant att se hur USA mer och mer börjar likna dessa stagnerade stater och kanske mest Sovjetunionen under dess sista år.

Givetvis kan en sådan jämförelse inte drivas för långt, men USA håller på att förändras på ett sätt som gör reformer svårare och svårare att genomföra. Sydstaterna, mot vilka resten av USA måste utkämpa ett blodigt inbördeskrig 1861-65 har hela tiden varit USAs akilleshäl. Nu har den sydstatsförankrade Bush-regeringens alltmer extrema politik så förvärrat USAs samhällspolitiska situation att möjligheterna att genomföra reformer blir mindre och mindre. Dvs USA kommer att behöva en mycket genomgripande social revolution om samhället skall kunna anpassas till världen utanför.

Från att USA idag är oförmöget att införa ett modern måttsystem, till att det inte har kraft att modernisera sitt helt inadekvata valsystem, sitt rättsväsende, sitt alltmer korrupta ekonomiskt system, sitt transportsystem, sina skolor, situationen för de 24% av befolkningen som har löner de inte kan leva på, den tilltagande miljöförstöringen, frånvaron av allmän sjukförsrökring, mm mm mm. Man ser mer och mer ett samhälle som är "in denial" som man säger. Som inte inser att landet, liksom de gamla Ryska och Ottomanska kejsardömena inte har ork att reformera sig.

Fyra år till av en sådan politik - det verkar mer och mer tydligt att John Kerry kommer att förlora rejält - kommer att göra USA så anakronistiskt att landet kommer att utgöra en stor fara för resten av världen. Saneringen, om den någonsin kommer, kommer att kosta ofantliga belopp.

Jovisst finns det moderna fickor i landet. USA är världens enda supermakt som helt dominerar omvärlden.
Men precis som Soviet, som också dominerade stora delar av världen, så är landets sociala infrastruktur mer och mer ålderdomlig.

Men vad behövs för att få landets innevånare att inse att landet behöver demokratiska majoritetsval till president, ett modernt måttsystem, ett mindre ekonomiskt polariserat samhälle mm mm? Det är svårt att se någon vilja till sociala reformer. Kunskapen att sådana reformer behövs finns nog bland de mer utbildade människorna även i sydstaterna, men viljan fattas.

Vad skulle behövas för att en "sammhetsrevolution" av Tjeckoslovakist modell skulle växa fram i USA?
Howard Deans presidentkampanj visar att det skulle finnas stöd för en sådan rörelse. Men den hänsynslöshet med vilken Deans kampanj slog ned av det demokratiska partiet visar samtidigt hur stort motståndet mot reformer är. Ralph Nader och USAs Gröna, som mest liknar västeuropas partier, kan som mest räkna med 6% av landets röster. Det är långt ifrån de 51% de måste nå för att utgöra en riktig politisk faktor.

Karolinska Institutet, DN, bloggare, och Smart Mobs


DN har en intressant debattartikel av Harriet Wallberg-Henriksson, Rektor för Karolinska institutet och Björn Klinge Professor och utredare vid Karolinska institutet om hur den nya kommersialiserade världen gör intrång i det akademiska Sverige.

Universitetsforskare extraknäckar på företag óch denna trend kommer intressant nog direkt från Silicon Valley och Stanford University. De flesta s.k. startupföretag här, liksom nu senast Google, startas av lärare och elever vid Stanford eller Berkeley, och lärarna driver ofta företag samtidigt som de undervisar. Deras elever jobbar också ofta på dessa företag.

Nu har alltså trenden kommit till Sverige. Så vad har det med bloggning att göra? Jo om man läser artikeln så ser man att den hänvisar till en artikel i Los Angeles Times, men som så ofta i pressen så vill inte författaren länka till artikeln i fråga. Det är här bloggare kommer in i bilden.

Så här står det i artikeln i DN:

Behovet av en ökad insikt och tydlig handlingsplan för etik och förtroendefrågor inom det medicinska området är heller inte unikt för Karolinska institutet. Internationellt pågår sedan en tid en mycket intensiv debatt. Också i USA - det land där universitet och industri har de bredaste och mest utvecklade samarbetsformerna - pågår en het diskussion. I en uppmärksammad artikel i Los Angeles Times anklagades höga tjänstemän inom den statliga amerikanska forskningsorganisationen National Institutes of Health (NIH) för att ha lönsamma extraknäck inom läkemedelsindustrin. Detta samtidigt som de beviljade anslag till stora kliniska läkemedelsprövningar, med berörda företag som intressenter. Ett betydligt stramare regelverk med mer öppen redovisning av bisysslor har nu föreslagits.


Det skulle ha stått en direktlänk till originalartikeln. Visserligen måste man ha konto på Los Angeles Times för att läsa artikeln, men det är mycket enkelt och helt gratis att skaffa sig ett konto.

Stealth Merger: Drug Companies and Government Medical Research
Some of the National Institutes of Health's top scientists are also collecting paychecks and stock options from biomedical firms. Increasingly, such deals are kept secret.
By David Willman
Times Staff Writer

December 7, 2003

osv ...

OK, så vad har detta med bloggare att göra? Jo den här artikeln har bloggats rejält i USA, som t.ex här och den borde också bloggas i Sverige.

Och det är här som Howard Rheingolds Smart Mobs kommer in.
Eller i detta fall kanske vi skulle kalla det för smarta blogstormar. Dvs om ett antal svenska och utländska experter på just sambandet mellan akademisk forskning och företagsvärlden kunde blogga om detta från olika synvinklar så skulle man sabbt få hela ämnet belyst på ett sätt som inte skulle vara möjlig genom traditionell journalistik. Åtminståne inte lika snabbt. Men det viktiga är just att de som bloggar inte bara skall "tycka" utan att de verkligen är experter som kan bidra med vetenskaplig, företagsekonomisk och juridisk kunskap om situationen inom det svenska universitetsväsendet. En sådan koordinerad "blogstorm" skulle kunna ha samma effekt som de s.k. teach-ins under Vietnamnkriget på 60-talet. Kanske man skulle kalla dem "blog-ins".

lördag, maj 29, 2004

Jaktplan över Sunnyvale just nu


Silicon Valley har alltid haft en stark koppling till det amerikanska försvaret. Just idag märks denna koppling på ett mycket markant sätt. Jaktplan från det amerikanska flygvapnet flyger alldeles över hustaken på detta mycket tättbefolkade område. Man har alltid flugit militära propellerplan över hustaken här. På frågan om varför man flyger dessa plan har jag fått det förunderliga svaret, man letar efter ubåtar. Man övar alltså ubåtsjakt över hustaken på denna halvmiljonstad.

Men idag är det alltså toppmoderna jaktplan som gäller. Som den lokala tidningen skriver . The show also gives local residents a chance to meet recent war veterans, check out planes from different historical eras and learn about air and space innovations. "recent war veterans", det är en fin omskrivning av "soldater från Irakockupationen".

Bloggar om Go-spelet - och generella tankar om bloggar


Det japanska Go-spelet, som ursprungligen kommer från Kina där det kallas wei-qi, är ett mycket populärt spel här i Silicon Valley. Många datavetare känner sig starkt dragna till Gospelets abstrakta mönster-värld.

Det finns givetvis också Go-bloggar som denna och denna

Det finns säkert massvis med japanska, kinesiska och koreanska go-bloggar. Om någon känner till några så hör av er. Här är en tyvärr alltfär kort lista över go-bloggar de flesta tyvärr från västvärlden.

Men som man kan se från denna blog, bloggformatet lämpar sig perfekt för Go. Go, liksom bloggar är en skildring, en berättelse som löper utefter en tidslinje. Så om man bara kan ladda upp bilder från de olika positionerna i Go-spelet så kan en blogg vara ett enastående bra medium. Bloggar kan säkert också användas inom en mängd andra tekniska områden.

Använder t.ex. svenska läkare, regeringen, olika verk, kommunerna eller säg den svenska polisen bloggar som ett internt kommuniktionsmedium? Om inte, varför inte? Man kan också se hur perfekt bloggar och wiki skulle passa i skolan. Använder lärare och elever den senaste teknologin?

Seth Lloyd och den slutliga bärbara datorn


Seth Lloyd är lärare i ingenjörsvetenskap vid Massachussetts Institute of technology, ett av USAs och världens allra mest framstående universitet. Hans specialitet är:

Quantum information
Design of quantum computers and quantum communication systems.
Quantum algorithms. Theory of quantum information.
Quantum control theory.

Complex systems
Problems of complexity in engineering
Measures of complexity.


Hans forskningsområde är alltså hur framtidens datorer kan komma att se ut.Det här är en enastående viktig fråga för alla människor, eftersom datorn som Alan Turing definierade den inte är beroende av någon speciell teknologisk implementation. Så framtidens datorer - dvs processorn - kommer med stor sannolikhet inte nödvändigtvis att vara konstruerade av Silicon.Seth Lloyd skrev för några år sedan en mycket tankeväckande essä:How Fast, How Small, and How Powerful? Moore's Law and the Ultimate Laptop som alla dataintresserade bör läsa.

Webkrönikor, wiki, David Gelernter och Google

Google, som jag har beskrivit i en tidigare blogg, har byggt världens största dator som de har kopplat till Internet. Om vi kastar ut Microsofts föråldrade skrivbordsmetafor och ersätter den med webben, kan vår dator då inte bli en del av vad professor David Gelernter vid Yale University kallar Life Streams.

David Gelernter skapade en mycket intressant teknologi som kallas Tuple Spaces. Tuplespaces has blivit mycket populära med bl.a. en Javaversion som heter Java Spaces. Men hans kanske viktigaste teknologi är Life Streams
LifeStreams är ett alterntiv till Microsofts skrivbordsmetafor:

Lifestreams uses a simple organizational metaphor, a time-ordered stream of documents, to replace conventional files and directories [3,4]. Stream filters and software agents are used to organize, locate, summarize and monitor incoming information. Lifestreams subsumes many separate desktop applications to accomplish the most common communication, scheduling, and search and retrieval tasks; yet its machine-independent, client-server architecture is open so that users can continue to use the document types, and viewers & editors they are accustomed to.
A lifestream is a time-ordered stream of documents that functions as a diary of your electronic life; every document you create is stored in your lifestream, as are the documents other people send you. The tail of your stream contains documents from the past, perhaps starting with your electronic birth certificate. Moving away from the tail and toward the present, your stream contains more recent documents such as papers in progress or the latest electronic mail you've received---other documents, such as pictures, correspondence, bills, movies, voice mail and software are stored in between. Moving beyond the present and into the future, the stream contains documents you will need: reminders, your calendar items, and to-do lists.

Detta påminner mig väldigt mycket om en webkrönika.
Så om vi använder webkrönikor som LifeStreams för att accessa Internet via t.ex. Googles stora dator, kan då inte vår "disk" vara en stor wiki?

Talar vi kanske om en lång blog med individuella wikis för varje dag, som en kö, queue med en hashtable vid varje köelement. Något år det hållet. Wikin är i alla fall "disken". Om datan ligger på en grid eller på en USB-disk eller på Googles stora dator gör ingenting så länge som vi kan nå den.

Ward Cunningham

Bra information om Wikis skapareWard Cunningham

En sak till om min integrerade blog-wiki

En sak jag givetvis borde tillägga är att precis som wiki-reglerna föreskriver så kan vem som helst redigera sidorna i min wiki.

Den första svenska webkrönikan med integrerad Wiki?

Jag har just börjat integrera min egen Wiki med min webkrönika, och jag måste säga att jag sällan har haft så kul. Är min den första svenska webkrönikan med integrerad Wiki? Det skulle givetvis vara kul att tro det, men jag antar att det finns andra som redan har gjort det. Det vore i så fall kul att få några tips om vilka svenska blog-wiki-ar som existerar.

Jag använder mig av seedwiki som verkar vara den bästa fria 'hostade' Wikin på Internet. Dvs wiki som kommer med sin egen hosting. Det skulle vara mycker intressant att höra om någon svensk bloggare har börjat tänka på innovativa anvädningar av integrerade bloggar och wikin.

En webkrönika är ju en berättelse i dagboksform som är direkt kopplad till kalendern. Dvs en eller flera anteckningar per dag. Men webkrönikan har bara en version. Wikin däremot lagras i en databas och har hur många versioner man vill. Wikin är dessutom en kollaboration mellan flera människor medan bloggar för det mesta är en enskild människas dagbok.

Skulle det vara någon mening med att ha versioner av en webkrönika? Skulle det vara någon mening med att en Wiki existerar i dagboksform? Jag är inte smart nog att veta svaret på dessa frågor, men kanske någon annan vet? Hur som helst så tror jag att en webkrönika med en integrerad wiki är betydligt mer intressant en enbart en webkrönika, något jag hoppas kunna visa här i framtiden.

Man kan lägga in bloggar i wiki och jag tror att en blogg som drivs som en wiki med versioner och som skrivs av flera medarbetare skulle vara mycket intressant.

Det är också intressant att se att bloggar, som alltså egentligen är dagböcker sällan används för att skriva böcker. Något som dock Wiki mycket enkelt skulle kunna användas till.

Om någon har åsikter så hör gärna av er.

Bloggar och Wiki

Wiki håller äntligen på att erövra den amerikanska företagsvärlden Det borde vara möjligt, och det har säkert redan gjorts, att kombinera bloggar och Wiki.

En bra Wiki-implementation är Twiki Man kan läsa om Wikiinstallationer Wikiinstallationer här Kolla också Meatball Wiki, Tourbus Wiki

Ett mycket bra exempel på de innovativa sätt på vilka Wiki kan användas är London Openguide. Editme kostar pengar men liknar annars Blogger. Och om Blogger är smart, och det är dom, dvs Google som äger Blogger, så bygger dom Wiki-funktionalitet in i Blogger.

Det finns också Open Wiki som inte verkar aktiv. Jag har satt upp min egen testwiki hos www.seedwiki.com. Sedan finns det också www.swiki.net. Men den sistnämnda verkar ha lika mycket funktionalitet.

USAs arbetande fattiga

En mycket bra analys om USAs gigantiska problem med den fjärdedel av arbetsstyrkan som som har arbeten har jobb som betalar så dåligt att de inte kan leva på lönen

Martus.org, viktig och intressant mjukvara för människorätt

Martus är en intressant mjukvaruprodukt som hjälper bl.a. människorättskämpar i Fillipinerna att dokumentera övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. där. Martus är ett bra exempel på hur relativt enkla och billiga mjukvaruprodukter kan användas i kampen mot orättvisor jorden över. Geoplace.com har en bra artikel GIS and Martus: Technology with a Conscience om hur Martus används tillsammans med GIS, geografiska informationssystem.

Niklas Zennström, Janus Friis och www.skype.com

Niklas Zennström och Janus Friis Skype är en utomordentligt viktig och revolutionerande produkt. En produkt som BusinessWeek med rätta säger är ett direkt hot riktat mot alla telefonbolag i världen. Som Zennström visar i denna mycket fina intervju så syftar han på att helt revolutionera telefonindustrin genom att använda Internet som kommunikationslänk istället för de nut så gammalmodiga PSTN (public switched telephone network). En annan mycket bra insikt som Zennström har är att Skype är ett sätt att göra bredband mer intressant för Internetföretagen, som har släpat sina fötter med att installera bredband. P2P och internettelefoni är två saker som driver på behovet av bredband. Men Hollywood har tvingar amerikanska universitet - som tidigare var de flitigaste användarna av p2p - och företag att förklara p2p olagligt. Ett enkelt sätt att förhindra konkurrense. Det skall bli intressant att se om telefonbolagen nu kan stoppa Skype.

En annan bra intervju med Zennströma

Intressant amerikanskt robot-företag

iRobot är ett intressant amerikanskt robotföretag som bl.a. annat förser Pentagon med robotar att användas i krig, som t.ex. . Den amerikanska armen är idag mycket starkt beroende av robotar för en mängd uppgifter. www.packbot.com

fredag, maj 28, 2004

Bra BusinessWeek artikel om Iraks oljeindustri

BusinessWeek har en mycket bra artikel om Iraks oljeindustri Kontrollen över Iraks olja var en av orsakerna till att USA invarderade Irak för över ett år sedan, och den kontrollen kommer USA med stor säkerhet att upprätthålla även om John Kerry mot förmodan skulle vinna presidentvalet i november.

Amerikanska akademiska bloggar

Bra lista över amerikanska akademiska bloggar. Inte alla är aktiva.

BlogLeft

En annan bra blog, BlogLeft med många bra länkar till andra bloggar.

Bra blog: War, Peace, and the Mass Media


William A. Dorman is Professor of Government at California State University, Sacramento, and has taught a course in War, Peace and the Mass Media since 1970.


Han har en bra blog War, peace and the Mass Media om hur de amerikanske nyhetsmedierna behandlar kriget i Irak och mer generellt om krig och medier i allmänhet.

Dorman och också en annan mycket bra blog US Foreign Policy, som är "a survey of current articles on American foreign policy for Professor William A. Dorman's Government students". Med mycket bra innehåll. Dessa bloggar visar hur akademiker kan få ett inflytande utanför universitetes väggar, något som inte var möjligt innan bloggarna fanns. Det är ledsamt att inte Jan Hjärpe och andra svenska akademiska experter bloggar. Det skulle kunna ge dem en möjlighet att helt plötsligt nå en mycket stor läsekrets. Fast vem vet, de kanske redan gör det utan att jag råkar känna till det.

Några bra nyhetsbloggar

Juan Cole listar några bra nyhetsbloggar på sin webkrönika.
Helena Cobbans blogg Just World News
Abbas Kadhims blog om Irak
Joshua Landis blog om Syrien

Al Gore om Bush

Al Gore, den siste demokratiske presidentkandidaten, framstår idag som animerad och fräsh i jäförelse med den nästan självdöde John Kerry. Men det var Gore som gjorde Bushs valseger 2000 möjlig. Igår talade han ut om sin forne motståndare. Ett mycket bra tal

Mycket bra artikel om Googles teknologi

Topix.net Weblog har en utomordentligt bra artikel om Google fråm april som alla som är intresserade av IT borde läsa. Google kommer att förändra IT på ett fundamentals sätt och är det enda företag som har en chans att slutligen slå ut Microsofts gamla trötta "desktop"-centrerade produkter.

Google is a company that has built a single very large, custom computer. It's running their own cluster operating system. They make their big computer even bigger and faster each month, while lowering the cost of CPU cycles. It's looking more like a general purpose platform than a cluster optimized for a single application.

While competitors are targeting the individual applications Google has deployed, Google is building a massive, general purpose computing platform for web-scale programming.

This computer is running the world's top search engine, a social networking service, a shopping price comparison engine, a new email service, and a local search/yellow pages engine. What will they do next with the world's biggest computer and most advanced operating system?Det här är en utomordentligt bra iakttagelse, och visar att Googles säkmotor egentligen bara är en applikation, en enda användning av Googles kronjuveler, dess specialbyggda massivt paralella dator, världens största. Denna dator är direkt kopplad till världens största nätverk, Internet. Googles grundläggande paradigm är inte människor som arbetar vid sina skrivbord, "desktop" utan människor som arbetar med information på Internet.

Det är hög tid att den gamla trötta paradigmen från 1980-talet ersätts av något modernare.

Ytterligare en blog på samma tema

New York Times ursäkt

New York Times har en intressant mea culpa om sin tidigare okritiska hållning till Bush-regeringens osanningar och lögner om upprinnelsen till Irakkriget.

FROM THE EDITORS
The Times and Iraq


Over the last year this newspaper has shone the bright light of hindsight on decisions that led the United States into Iraq. We have examined the failings of American and allied intelligence, especially on the issue of Iraq's weapons and possible Iraqi connections to international terrorists. We have studied the allegations of official gullibility and hype. It is past time we turned the same light on ourselves.

In doing so — reviewing hundreds of articles written during the prelude to war and into the early stages of the occupation — we found an enormous amount of journalism that we are proud of....

But we have found a number of instances of coverage that was not as rigorous as it should have been. In some cases, information that was controversial then, and seems questionable now, was insufficiently qualified or allowed to stand unchallenged. Looking back, we wish we had been more aggressive in re-examining the claims as new evidence emerged — or failed to emerge.

The problematic articles ... shared a common feature. They depended at least in part on information from a circle of Iraqi informants, defectors and exiles bent on "regime change" in Iraq, people whose credibility has come under increasing public debate in recent weeks....Administration officials now acknowledge that they sometimes fell for misinformation from these exile sources. So did many news organizations — in particular, this one.
....
On Oct. 26 and Nov. 8, 2001, for example, Page 1 articles cited Iraqi defectors who described a secret Iraqi camp where Islamic terrorists were trained and biological weapons produced. These accounts have never been independently verified.

On Dec. 20, 2001, another front-page article began, "An Iraqi defector who described himself as a civil engineer said he personally worked on renovations of secret facilities for biological, chemical and nuclear weapons in underground wells, private villas and under the Saddam Hussein Hospital in Baghdad as recently as a year ago." ...

On Sept. 8, 2002, the lead article of the paper was headlined "U.S. Says Hussein Intensified Quest for A-Bomb Parts." .... Administration officials were allowed to hold forth at length on why this evidence of Iraq's nuclear intentions demanded that Saddam Hussein be dislodged from power: "The first sign of a `smoking gun,' they argue, may be a mushroom cloud."
....
We consider the story of Iraq's weapons, and of the pattern of misinformation, to be unfinished business. And we fully intend to continue aggressive reporting aimed at setting the record straight.

Den här ursäkten är ärlig men den är inte självkritisk nog att ta upp frågan om varför New York Times, en av världens mest välrenommerade tidningar, kunde falla så pladask i så många år för Bush-regeringens rena och skära lögner. Varför ställde de sig så fenomenalt okritiska och rent blåögda till dessa lögner? Varför upphävde de plötsligt alla journalistiska regler om att varje artikel skall kunna verifieras av åtminstone 2 och helst 3 sinsemellan fristående källor? Allt som hade behövts var en enda kritisk röst. Och denna okritiska inställning fortsatte till alldeles nyligen. Det var på något sätt en psykos som grep hela den amerikanska pressen.

torsdag, maj 27, 2004

DN - Ledare - Jesus på linjen

Dagens DN-Ledare - Jesus på linjen är mycket bra. Just högteknologi och vidskepelse - och jag skulle vilja tillägga fanatism - frodas sida vid sida i Silicon Valley som på få andra platser. Man finner rätt ofta biblar på programmares skrivbord, och Silicon Valley vimlar av kyrkor. Dessa kyrkor tjänar dessutom två distinkta folkgrupper. Dels de "vita" och sedan hyrs de ut till de stora invandrargrupperna från Kina och Korea. De flesta kyrkor har idag två skyltar, en på engelska och den andra på kinesiska eller koreanska. Vad som också är intressant är hur intensiv de unga programmerarnas religiositet ofta är. De håller ofta bönemöten på jobbet, kan tillbringa en hel dag eller mer i kyrkan varje helg, och vissa tillbringar också ett par veckor varje sommar som missionärer på olika områden i USA. En mycket populär sak är s.k. retreats, en stor grej där man samlas någonstans en helg och bl.a. diskuterar precis vad man skall göra när man kommer till himmlen.

Och samtidigt, som ledaren i DN för fram, så är dessa människor mycket intelligenta och tenkiskt kunniga. Och de använder alltså ofta den allra senaste teknologin. Man har liksom två personligheter. En rationell och faktabaserad, den andra helt irrationell.

USAs utvecklingshjälp

Alla västländer ger utvecklingshjälp till tredje världen, USA inbegripet. Men USA ger mindre per kapita än andra länder, och dess hjälp är också direkt knutet till mottagarlandets politiska hållning till USA. Den allra största delen av hjälpen går inte till ett uland utan till Israel.

En bra länk
Detaljer om USAs hjälp till Israel
USAs officiella USAID website

Economist om Blair och Irak

Economist har en bra artikel om Blair och Irak:

Most of all, Mr Blair is damaged by what is seen as his complicity with an administration in Washington that many Britons—even some of those who have consistently supported the war—never much cared for and now roundly loathe. It is possible that the depravities in Abu Ghraib were not systematic, although the Red Cross report suggests otherwise. But, as has been widely observed, Donald Rumsfeld's casual disregard for the Geneva conventions may well have fostered the culture of extra-legality that undoubtedly existed. By placing himself in a position that prevents him from uttering so much as a word of criticism of the Bush administration, Mr Blair may actually be helping to feed the growing hostility towards it.

This is the price Mr Blair has paid for being guaranteed the friendly and respectful hearing from Mr Bush by which he sets such store. But what has been clear for some time is that although the “poodle” jibes were always over the top, Mr Blair's relationship with Mr Bush has never extended to any influence over Dick Cheney or Mr Rumsfeld, the hard-faced men who have mostly run the war and whose mistakes have contributed to its bitter aftermath. The truth is that Britain has accepted almost limitless liability for what happens in Iraq, in exchange for very little power over events.

NYT om Kerry och Bush och Sharon

New York Times har en bra opinionsartikel av Nicholas Kristoff om Bush, Kerry och Sharon. Det är svårt att förstå USAs politik i Irak om man inte förstår den nyckelroll som Sharon och Israel spelar i USAs Irakpolitik. En politik som det idag råder stort dsamförstånd om mellan Bush och Kerry.

Många bedömare väntar nu att Bush skall dra ifrån Kerry rejält under juni månad. Kerry har inte lyckats formulera någon politik som på något markant sätt skiljer sig från Bushs i irak.


George Bush and John Kerry disagree on almost every issue, with one crucial exception: they compete to support a myopic policy that is unjust, that damages our credibility around the world and that severely undermines our efforts in Iraq.

It's our Israel-Palestine policy, which has become so unbalanced that it's now little more than an embrace of the right-wing jingoist whom Mr. Bush unforgettably labeled a "man of peace": Ariel Sharon.

President Bush ... snuggled up to Mr. Sharon. Mr. Bush gazes admiringly as Mr. Sharon responds to terrorist attacks by sending troops to bulldoze Palestinian homes and shoot protesters, and he dropped President Clinton's intensive efforts to reach a peace deal. Prof. Michael Hudson of Georgetown University describes present Middle East policy as "a bumbling incompetence, running here or there but doing nothing consistently."

och:

Our embrace of Mr. Sharon hobbles us in Iraq even more than those photos from Abu Ghraib. Iraqis (in contrast with, say, Kuwaitis) genuinely sympathize with the Palestinians, and everywhere I've been in Iraq ordinary people have asked me why Americans provide the weapons Mr. Sharon uses to kill Palestinians.


och:


One lofty aim of the Iraq war was to achieve a Middle East peace. But as retired Gen. Anthony Zinni told the Center for Defense Information this month: "I couldn't believe what I was hearing about the benefits of this strategic move — that the road to Jerusalem led through Baghdad, when just the opposite is true, the road to Baghdad led through Jerusalem. You solve the Middle East peace process, you'd be surprised what kinds of other things will work out."

As for Mr. Kerry, he has generally been sensible on the Middle East. But in recent months he has zigged and zagged away from his record (he used to oppose the Middle East fence, for example) to plant his own wet kisses on Mr. Sharon. It's too bad he doesn't have the leadership to acknowledge what 50 former U.S. diplomats wrote in an open letter to President Bush last month...


onsdag, maj 26, 2004

Bushs tal till nationen och hans plan för Irak.

Independent har en bra artikel om
Bushs tal till nationen och hans plan för Irak

Det verkar som om vissa skillnader mellan USA och England också har kommit i dagen. Bush vill behålla ockupationsstyrkor i Irak utan tidsbegränsning, något som Irakerna själva och England motstätter sig. Allt beror nu på Frankrike. Om Frankrike viker sig så har Bush Irak i sin hand och han kommer dessutom att ha sitt omval säkrat. Spännande tider.

Ryska bloggar och svensk rapp

För den som vill öva sin gymnasieryska finns det en mängd intressanta ryska bloggar Länken ovan är en bra inkörsport.

Det är intressant hur bloggar och rappmusik liknar varandra. Min dotter har lärt sig en massa bra svensk slang genom att lyssna på svensk rapp. Svensk musik sjungs ju idag nästan uteslutande på engelska, så den som vill höra svenska sjungas är hänvisad till rapp. För den som vill lära sig den senaste ryska slangen finns det alltså en mängd bra ryska blogsajter. Och givetvis musik som t.ex. Tatu

Bra analys av USA, Irak och Mellanöstern i Atlantic

En bra analys av USA, Irak och Mellanöstern.

Tragically, any good the US could have obtained from bringing democracy to Iraq has been vitiated by the mayhem Wolfowitz's obsession with toppling Saddam Hussein has inflicted on the Iraqi people—the 7,000 to 10,000 civilians killed, the torture victims, the populace so brutalized and humiliated by an occupation to which Wolfowitz appears not to have given a thought that over 80% want us out now. And those are just the short-term, intra-Iraq harms. Long-term, according to the ranking member of the Senate Foreign Relations Committee, Joseph Biden, US interests in the Middle East have been set back a decade by Abu Ghraib.

Shortly after September 11, Sir Michael Howard, the British military historian, issued what sounded then like an apocalyptic warning: that in the context of the "war of civilizations" between radical Islam and the West a US occupation of Iraq would be tantamount to a nuclear exchange between the superpowers during the Cold War. It sounds like realism now. The fallout from the photographs will poison Muslim minds against the US, and possibly against democracy, throughout this century. Before the war, Egyptian president Hosni Mubarak cautioned that a US invasion of Iraq would create "a hundred Bin Ladens." That is likely to prove a conservative estimate.

Bra Atlantic-artikel om USAs nya imperium

Bra Atlantic-artikel om USAs nya imperium.

It's an empire that has all the functions of military empire, if you like. It has the capacity to project itself in terms of force over vast geographical distances. It's an empire that is remarkably adept at spreading its culture globally. In that sense, it's an empire with almost unrivaled military and cultural power. But when it comes to what might be called imperial governance, it is an empire which, precisely because it doesn't recognize its own existence, consistently underperforms.

Amerikanska militärblogggar

Det finns ett antal mycket informativa amerikanska militärbloggar som t.ex. marinecorpsmoms som ger en fin inblick i hur ockupationen av Irak ter sig för de mest patriotiska av alla amerikaner, de vars barn tjänstgör i ockupationsarmen i Irak.

Eftersom ockupationen med all sannolikhet kommer att bli långvarig så finns det också företag som säljer varor på Internet som man kan skicka direkt till soldaterna i Irak.

Veckans amerikanska Newsweek om Irak och Ahmed Chalabi

Veckans amerikanska Newsweek har en lång artikel om Ahmed Chalabi och hans plötsliga fall från makten. Web-upplagan har också en förvånande kritisk artikel om Bushs Irakpolitik.

tisdag, maj 25, 2004

Situationen i Afganistan

The Independent har en mycket bra artikel om situationen i Afganistan som är värd att läsa. Artikeln är baserad på en rapport som en grupp engelska parliamentsledamöter från alla tre partierna i underhuset nyligen har sammanställt efter en resa till landet.

With the focus of Washington and London firmly on Iraq, the situation in Afghanistan has been allowed to unravel. The remaining infrastructure is shattered, opium production is rocketing, and the Taliban and warlords are back in control of large areas.Generan Anthony Zinni om USAs Irak-strategiAnthony Zinni är pensionerad general i den amerikanska marinkåren. Han har varit chef för USAs Mellanöstern kommando, och är mycket väl insatt i den politiska situationen i regionen.

Zinni har en mycket bra analys av hur Bush-administrationen har missbedömt situationen i Irak och hela Mellersta Östern.


..the first mistake that will be recorded in history, the belief that containment as a policy doesn't work. It certainly worked against the Soviet Union, has worked with North Korea and others....

The second mistake I think history will record is that the strategy was flawed. I couldn't believe what I was hearing about the benefits of this strategic move. That the road to Jerusalem led through Baghdad, when just the opposite is true, the road to Baghdad led through Jerusalem. You solve the Middle East peace process, you'd be surprised what kinds of others things will work out. ...

The third mistake, I think was one we repeated from Vietnam, we had to create a false rationale for going in to get public support. The books were cooked, in my mind. The intelligence was not there. I testified before the Senate Foreign Relations Committee one month before the war, and Senator Lugar asked me: "General Zinni, do you feel the threat from Saddam Hussein is imminent?" I said: "No, not at all. It was not an imminent threat. Not even close. Not grave, gathering, imminent, serious, severe, mildly upsetting, none of those."

... the rationale that we faced an imminent threat, or a serious threat, was ridiculous. Now, wherever history lays that, whether the intelligence was flawed or it was exaggerated, remains to be seen. I have my own opinions.


Hela general Zinnis analys är mycket bra och visar hur totalt onödigt kriget var och hur det nu hotar stabiliteten i mellanöstern.

För den som inte är bekant med hur Pentagon fungerar så kan tjänstgörande amerikanska officerare aldrig öppet kritisera den sittande regeringen utan att få sparken. De kan dock uppmuntra nyss pensionerade generaler att kritisiera, och det är detta som nu sker. Washington är fullt med rykten om en rasande strid mellan å ena sidan CIA och utrikesdepartementet och å den andra Rumsfeld, Pentagon, Bush och Cheney.

Zinniframträdde nyss i TV-programmet 60 minutes med en mycket skarp kritik mot Bush-regimensd Irakpolitik.

Hubris and Hypocrisy: America is Failing to Honor Its Own Codes


Anne-Marie Slaughter är rektor för den högt ansedda Woodrow Wilson School for Public and International Affairs vid Princeton University. Hon har skrivit en mycket fin artikel om hennes reaktioner som halv-europe på dagens amerikanska utrikespolitik,
Hubris and Hypocrisy: America is Failing to Honor Its Own Codes. Artikeln är speciellt intressant eftersom författaren är väl insatt i europeiska förhållanden.

måndag, maj 24, 2004

TomDispatch Om bråket mellan Pentagon, CIA och armen om Irak

TomDispatch har en ypperlig artikel om striderna inom Bush-administrationen om Irak.

Scientific American: Microsofts Forskningslab

Scientific American har en bra artikel om Microsofts forskningsavdelning. Artikeln diskuterar diskrepansen mellan hur kollosalt många smarta forskare Microsoft har och hur relativt få revolutionerande resultat de faktiskt producerar. Orsaken, som har diskuterats i bl.a. Business Week verkar vara att Microsoft, liksom de flesta andra stora företag, mest koncentrerar sig på sina nuvarande produkter och kunder. Detta i sin tur beror på vikten av att gå med en viss vinst varje kvartal. Det betyder att de inte tillbringar så mycket tid med att forska om helt revolutionerande nya ideer eller produker. De nya ideerna kommer istället från små s.k. startup företag som sedan i sin tur köps av Microsoft. Den här situation betyder att den s.k. Öppna Kodrörelsen har en mycket bra möjlighet att hävda sig mot de stora datajättarna. Den visar också på en av akilleshälarna i dagens ekonomiska system, åtminståne vad beträffar mjukvaruindustrin.

Grattis till Guldpalmen Michael Moore!!

Michael Moores Guldpalm betyder jättemycket för de av oss som måste leva under den nykonservativa Bushregimen.Det är intressant hur ofta han kallas anti-Bush som om detta vore på något sätt suspekt. Jag tänker på Chaplins film Den store diktatorn. Jag antar att Chaplin kan beskrivas som anti-Hitler, men idag tror jag att man ser filmen mer som ett minne till alla nazismens offer. Kanske Michael Moores film kommer att visas i Irak i samma syfte om 60 år, tillsammans med en liknande film om Saddan Hussein.

Några intressanta webkrönikor, de flesta progressiva

Här kommer några bra amerikanska - och en engelsk - blogg:
atrios
bodyandsoul
Making Light
Rittenhouse
Billmon
Tom Burka
Pandagon
The Poorman
Jesus General Mycket rolig.
Orcinus
norbizness
World O'Crap
TBogg
Sisyphus shrugged
LeanLeft
Sideshow, engelsk
South Knox Bubba
Open Source Politics
Crooked Timber
Trapped
Seeing the forest
Amptoons
Xoverboard
Blah3

En mycket bra blogg var länge Real Live Preacher som ny tyvärr har tagit en paus. Han är dock mycket bra.

Per Ahlmark om Irak

Det är alltid adrenalinframkallande att läsa Per Ahlmark om Mellersta Östern. Jag kan inte säga att jag förstår något av vad han säger, men det är ju inte speciellt roligt att bara läsa folk som man håller med. Nu har han framträtt med en artikel om Jose Ramos-Hort om irakiernas frihet i DN. Ramos Hort är fredspristagare och värd att lyssna på.

Ahlmark anser att

Ingen utrikesminister i Europa tycks i dag ha kraft eller förstånd nog att ge en analys av det drama som utspelas i Irak. I stället måste vi gå till ett av de minsta länderna i tredje världen (med färre än en miljon invånare) för att hitta en politisk ledare som är tillräckligt självständig och begåvad för att berätta vad som står på spel.


Detta skulle säkert förvåna Storbritanniens Jack Straw, för att inte tala om Polens, Italiens och Danmarks utrikesministrar. Det kanske är sant att Ramos Hort är mer insatt i Iraksituationen än Straw, som dock har tillgång till underrättelsetjänstens rapporter, inklusive alla rapporter från torterade fångar.


Om vi ser bortom tevebilderna finns det fortfarande hopp att den amerikanska visionen om att liberalisera Irak kan förverkligas, menar Ramos-Horta. För första gången i sin historia har landet fått lära sig något om av vad frihet innebär. Det är just detta som de religiösa fanatikerna fruktar.


Jag undrar vilka tevebilder som Ahlmark menar? Bilderna av de 85% av det irakiska folket som vill att USA skall lämna landet, eller kanske bilderna från Abu Ghuraib, som precis som Ahlmark säger verkligen har fått Irakerna att lära sig något av vad frihet innebär. Jag är glad att Ahlmark fortfarande hoppas att den amerikanska visionen om ett "liberaliserat" - jag antar att han menar fritt - Irak kan förverkligas. Men nu, käre Per, så har den visionen förbrukats i Abu Ghuraib och av Halliburtons förskingring av miljoner som skulle ha tillfallet Iraks folk, fast den nyheten kanske inte ännu har nått Östra Timor. Idag är det inte längre USA som skall bestämma hur det framtida Irak skall se ut, det är faktiskt Irakerna själva, hur olyckligt detta än kan låta. Irakerna kommer att vara tacksama för att USA drev ut Saddam. De kommer att vara mindre tacksamma för tortyren, för de tiotusen Iraker som har dödats, för det kaos som idag råder i Irak, ett år efter ockupation, och för Bush-adminsitrationens intresse för deras olja och för militärbaser. Speciellt otacksamma tror jag att de för att Bush-administrationens våldspolitik i Irak drev hundratusentals Irakier i armarna på militanta islamiska nationalister.

Däremot tycker jag Ahlmarks tanke låter intressant:

Han borde alltså snabbt möta sina europeiska kolleger och lära dem några grundläggande fakta om det senaste kvartsseklets historia. Ty nämn namnet på en enda utrikesminister i Europa som kan se den stora bilden av maktkampen i Irak! Alltså skriva och tala offentligt med åtminstone ett stänk av passion och kunskap om dagens många hot mot en demokratisering av landet.


Jag kan själv nämna namnet på en mängd europeiska utrikesministrar som faktiskt har talat med mer än ett stänk av passion om just detta, Joschka Fisher och Dominique de Villepin kommer omedelbart i tankarna. Och jag tror att de flesta skulle finna debatten mellan Ramos-Horta och Per Ahlmark å den ena sidan och Fisher och de Villepin å den andra mycket underhållande. Fast kanske inte första hand för Ahlmark.

Economist.com | Gay marriage

USA är ett splittrat och rätt schizofrent land. Å ena sidan progressivt, tekniskt framstående, demokratiskt, å den andra ett land med starka talibanska strömmingar. The Economist har en bra artikel om hur frågan om gay och lesbiska skall få gifta sig igen splittrar landet. Striden påminner mycket om tidigare strider, som abortstriden eller som striden om de svarta skulle få medborgerliga rättigheter och om de skulle få rätten att gifta sig med vita. Som så mycket annat härstammar detta från den amerikanska södern, som i min mening utgör ett av de allvarligaste hoten mot världsfreden som finns idag.

söndag, maj 23, 2004

Kommentar till Bloggen

Per Gudmundson har en bra kommentar till min blogg om One World Health, det ideella amerikanska läkemdelsföretaget:

Kära rymdvarelse!
Du känner inte på något sätt att den kommersiella kapitalistiska världen är en förutsättning för dessa idealistiska projekt?
Att de är en utväxt på liberalismens rygg?
Att detta bara är möjligt inom en extremt kapitalistisk ram?
Det du pekar på är alltså argument för högern och mot vänstern, eller?
Per Gudmundson

Jag inte säker på att höger och vänster är så klart definerade i dagens kunskapssamhälle som man kanske skulle vilja. Jag tycker själv att Berkeleyfilosofen Paul Feuerabends Against Method sammanfaller med min egen uppfattning om de komplicerade mönster som vi ser i världen idag.

Jag har själv blivit djupt påverkad av Den Öppna Kodrörelsen "Open Source Movement", som har visat att öppen kollaborering och öppen källkod är ett mycket effektivare sätt att framställa mjukvaruprodukter än den s.k. closed source modellen. Jag tror också att det idag står klart att endast en statsfinansierad modell kunde skapa Internet. Inget dataföretag kunde i alla fall göra det, de kunde inte se stort nog. Samtidigt är det intressant att se att detta projekt sponsrades av en institution som framstår som den kanske mest höger-inriktade man kan tänka sig, nämligen Pentagons DARPA.

Jim Kents insatser inom den Öppna Kodrörelsen vid universitetet i Santa Cruz bara några mil härifrån visar vad Öppen Kod kan åstadkomma mot de etablerade bioteknologiföretagen.

Vi ser också idag hur Öppen Kod och privatföretag lever i symbios med varandra. Apache-servern är ett bra exempel på detta. Jag har idag svårt att se hur privatfinansierade dataföretag på sikt kan överleva utan Öppen Kod.

Det är möjligt att samma situation på sikt kan komma att utvecklas inom bioteknologin, jag är inte smart nog att veta om det kommer att bli så eller inte.

Holocaust-Vergleich: Scharon rüffelt seinen Justizminister - Politik - SPIEGEL ONLINE

Den Israeliska justitieministern i Ariel Sharons regering Josef Lapid har orsakat en storm inom Likudpartiet genom att säga att en bild av en gammal palestinsk kvinna i ruinerna av ett´sönderbombat hus i Gaza påminner honom om hans farmor i förintelsen.
Holocaust-Vergleich: Scharon r�ffelt seinen Justizminister - Politik - SPIEGEL ONLINE: "Jerusalem/Gaza - Lapid sagte heute im Kabinett, das Bild einer alten Palästinenserin in den Trümmern ihres Hauses erinnere ihn 'an meine Gro�mutter im Holocaust'. Es gebe keine Vergebung für Menschen, die eine alte Frau so behandelten. Eine Bemerkung, die bei den Hardlinern in der regierenden Likud-Partei auf Empörung stieß."

Kommer USA att legalisera tortyr?

Den välkände amerikanske advokaten Alan Dershowitz har föreslaget att USA legaliserar tortyr. En intressant ståndpunkt, speciellt eftersom det visat sig att just tortyr utgör en hörnpelare i den amerikanska regeringens "kamp mot terrorismen".

Bill Clinton om USAs utrikespolitk

The Independent i England har ett kort referat av ett tal som Bill Clinton har hållit i Brasilien:

His world view was one of the US supporting "the World Criminal Court, the comprehensive test ban treaty, the Kyoto [Protocol] and other international efforts". It included "promoting health, education and democracy as part of an anti-terrorism strategy". He added that those international organisations need to be strengthened.

Mr Clinton was speaking to 1,000 or so Brazilian business and political leaders at the inauguration of an institute set up by the former Brazilian president Fernando Cardoso.

"Democracy cannot be imposed - the Iraqis have to want it," he said. He backed the Bush decision to go to war in Afghanistan to "root out" al-Qa'ida, but "we have to make more partners and fewer terrorists". Co-operation and ensuring democracy benefited the world's poor would help combat terrorism.

Referatet visar hur oändlig distansen mellan resten av världen och Bush idag är. Just det faktum att Bush-regeringen utrikespolitik idag helt är baserad på unilaterell militärmakt gör den enastående farlig.

Ryssland och Kyotoavtalet

Kyotoavtalet från 1997 är ett av de viktigaste internationella avtal som någonsin slutits. BBC har en bra översikt över fördraget på sin websajt

Nu kommer nyheten att Ryssland antagligen kommer att skriva under fördraget, vilket är mycket glädjande.

Den enda regering som nu vägrar att skriva under är den amerikanska.

Som The Independent skriver:

Surprisingly, Mr Bush is under pressure from the industry responsible for much of the pollution: electric power companies owning nearly two-fifths of US generating capacity have endorsed legislation that would compulsorily limit their emissions of carbon dioxide, the main global-warming gas. There are even indications that ExxonMobil, the main industry cheerleader for the President's position, is beginning to change its stance.

Three key Republican-governed states - California, New York and Massachusetts - have parted company with the President and moved to take aggressive measures to reduce emissions. Both houses of Congress have called on the Bush administration to return to the negotiating table.

The US will not join Kyoto as it stands. But a deal looks more possible this weekend than at any time since Mr Bush took office.


Som på så många andra områden så står nu Bush-regeringen ansikte mot ansikte mot resten av världen.


Fantastisk bok: THE NEW HUMANISTS

John Brockman driver websajten The Edge, en av de relativt få intellektuella oaserna på Internet. Nu har han publicerat en ypperlig bok Edge: THE NEW HUMANISTS. Boken består av en serie mycket intressanta essäer av framstående amerikanska och britiska vetenskapsmän, dataforskare, filosofer och intellektuella om vetenskap och teknologi.

En lista över de medverkande visar vilken kaliber det är på essäerna:

 • Jared Diamond: A New Scientific Synthesis of Human History
 • Steven Pinker: A Biological Understanding of Human Nature
 • Helena Cronin: Getting Human Nature Right
 • Andy Clark: Natural-Born Cyborgs?
 • Marc D. Hauser: Animal Minds
 • Richard Wrangham: The Evolution of Cooking
 • Daniel C. Dennett: The Computational Perspective
 • Stephen M. Kosslyn: What Shape Are a German Shepherd's Ears?
 • Jordan B. Pollack: Software Is a Cultural Solvent
 • David Gelernter: The Second Coming: a Manifesto
 • Rodney Brooks: Making Living Systems
 • Hans Moravec: Making Minds
 • David Deutsch: Quantum Computation
 • Marvin Minsky: What Comes After Minds?
 • Ray Kurzweil: The Singularity
 • Jaron Lanier: One Half of a Manifesto
 • Seth Lloyd: How Fast, How Small, How Powerful? Moore's Law and the Ultimate Laptop
 • Alan Guth: A Golden Age of Cosmology
 • Paul Steinhardt: The Cyclic Universe
 • Lisa Randall: Theories of the Brane
 • Lee Smolin: Loop Quantum Gravity
 • Martin Rees: A Look Ahead


Hur kommer människans framtid att påverkas av vetenskap och tekonologi, främst då datorn. Två essäer är speciellt intressanta. Ray Kurzweils som förutspår en symbios av dattorn och människan år 2020, och Jaron Laniers som - mycket artigt - säger att Kurzweil inte vet vad han talar om.

Essäisterna är alla framstående och mycket stimulerande tänkare. Det är synd att boken är så totalt anglosaxisk.
Lee Smolins essä om försöken att kombinera Einsteins Relativitetsteori med Kvantfysiken till en enhetlig teori om allting, är mycket välskriven och lättillgänglig. David Gelernters essä om dagens alltmer föråldrade datasystem är en pärla. Gelernter, datavetare vid Yaleuniversitetet, skriver ofta och bra och är en av de relativt få datavetarna som ser det som sin uppgift att förmedla sin syn på IT till en bredare publik.


Och Jared Diamond, författare till bestsellern Guns, Germs and Steel" är alltid läsvärd.

Bush-regeringens taktiska och strategiska mål i Irak

Bengt Albons har en - som vanligt - ypperlig analys DN - Nyheter - Kritiken tvingar Bush till ny Irakpolitik av George Bushs poltik i Irak. Jag delar dock inte helt hans åsikter, främst för att Albons inte klart skiljer mellan Bush-regeringens strategiska och taktiska mål i Irak. De strategiska målen är:

1) Strategiska militärbaser på lång tid
2) Markant inflytande över den Irakiska oljepolitiken
3) Utländsk investering i Irak utan restriktioner
4) Irakiskt stöd för USAs och Israels politik i Mellersta Östern

De taktiska målen är att formulera en politik som leder till att de strategiska målen kan nås. Att Bush säger sig villa dra tillbaka amerikanska trupper från Irak betyder t.ex. helt klart inte att han inte kommer att behålla strategiska militärbaser - med trupper - i landet. Detsamma gäller kontrollen över Iraks olja. Precis som andra revolutionärer som Lenin och Hitler så har Bush lärt sig att vara mycket flexibel i hur han når sina mål så länge han når dem. Det värsta är att dessa strategiska mål hur som helst i stort delas av John Kerry. Det är mycket svårt - och mycket naivt - att tänka sig att någon amerikansk president skulle avstå från att försöka kontrollera Iraks olja.

Det är minst lika naivt att tro att Iraks framtida öde inte kommer att vara mycket nära sammankopplat - och helt beroende av Israels säkerhet.

lördag, maj 22, 2004

Businessweek om det framtida trådlösa Internet

Businessweek har en ypperlig artikel om det framtida trådlösa Internet Dagens Internet är fortfarande mycket primitivt, speciellt i den sista kilometern till hushållen. Den här artikeln går igenom de olika nya trådlösa teknologierna som WiMax, Mobile-Fi, ZigBee, och Ultrawideband som alla kommer att revolutionera hur vi kopplar upp oss till Internet.


These technologies will usher in a new era for the wireless Web. They'll work with each other and with traditional telephone networks to let people and machines communicate like never before. People in what have been isolated towns, be it in Ireland or Idaho, will find themselves with blazingly fast Net connections. Zooming down the highway, you'll be able to use a laptop or PDA to check the weather or the traffic a few miles ahead. Back at home, couch potatoes will be able to dish up movies from their PC and transfer them to the flat screen in the living room -- without any wires at all. And tiny wireless sensors will control the lights in skyscrapers, monitor utility meters in suburban neighborhoods, even track toxicity levels in wastewater. This will give rise to the Internet of Things, networks of smart machines that communicate with each other.

Bok: David Cole: Enemy Aliens. Double Standards and Constitutional Freedoms in the War on Terrorism


David Cole är juridikprofessor vid Georgetown University utanför Washington D.C. Han har skrivit en mängd böcker om människorätt i USA:

No Equal Justice: Race and Class in the American Criminal Justice System (New Press),
Terrorism and the Constitution: Sacrificing Civil Liberties for National Security (New Press) med James X. Dempsey

och nu senast : Enemy Aliens: Double Standards and Constitutional Freedoms in the War on Terrorism (New Press).


Han är också den progressive tidskriften The Nations juridiske korrespondent.

David Coles artiklar för The Nation finns samlade här

Enemy Aliens, som kom ut förra året, är en bok som man får hoppas snart kommer ut i nyutgåva, eftersom den alltså skrevs innan avslöjandena om vilka metoder Bush-regeringen hade satt in i sitt "Krig mot Terrorismen".

Men boken är ändå läsvärd. Den agiterar för den gamla amerikanska och västeuropeiska juridiska principen att det inte är rätt att fängsla människor på grund av åsikter eller etnisk tillhörighet.

David Cole visar i sin bok hur USA i sin historia vid flera tillfällen har brutit mot den människorättsprincipen med katastrofala följder.

Ett av de mest ökända tillfällena, som man fortfarande ser spår av här i Silicon Valley, är
interneringen av alla amerikaner av japansk härstamning under andra världskriget.

Totalt internerades 100,000 människor, varav 70,000 var amerikanska medborgare. Eftersom de flesta av dessa individer bodde i Kalifornien så träffar man fortfarande rätt ofta människor som satt i dessa läger.

Den skylt som finns vid interneringslägret i Poston är mycket profetisk idag:


May it serve as a constant reminder of our past so that Americans in the future will never again be denied their constitutional rights and may the remembrance of that experience serve to advance the evolution of the human spirit...
- Plaque at the Poston Relocation Center1


Det kan också vara värt att påpeka att under Andra Världskriget hittades totalt tio människor som spionerade för Japan, alla var ”vita”.

David Cole beskriver i sin mycket välskrivna bok hur samma metoder som användes mot amerikanska medborgare under andra världskriget fortfarande används idag, med lika tragiska resultat. Vi vet idag att dessa metoder är betydligt grymmare än David Cole någonsin kunde ana för ett år sedan.

USAs främsta människorättsorganisation för människorätten inom USA American Civil Liberties Union har en ypperlig websajt för den som vill följa människorätts-situationen i USA

Utomordentligt viktig BusinessWeek artikel: De arbetande fattiga i USA

Veckans BusinessWeek har en utomordentligt viktig artikel om livet för de arbetande fattiga i USA, 24% av hela den amerikanska arbetsstyrkan. Det faktum att artikeln är införd i USAs främsta affärstidskrift ger den bara mer genomslagskraft.

Exempel från verkligheten i dagens USA:


In New York City, Joseph Schiraldi, 41, guards one of the biggest terrorist targets in the world: the Empire State Building. For eight hours a day, he X-rays packages, checks visitors' IDs, and patrols the concourse. But on $7.50 an hour in the priciest city in the U.S., he's a security officer without security -- no pension, no health care, and no paid sick days, typical for a nonunion guard.

Bellingham (Wash.) day-care teacher Mandy Smith can't afford child care for her 6-year-old son, Jordan, on her take-home pay of $60 a day. Neither can commercial cleaner Theresa Fabre on her $8.50 an hour job. So her son, Christian, 9, waits for her after school in a crumbling upper Manhattan library where the kids line up five-deep to use one of two computers. The librarian doubles as a de facto babysitter for 40 or so other kids of the working poor.


Dvs de arbetande fattiga har ingen pension, ingen sjukledighet, ingen sjukförsäkring. Och detta slår givetvis fruktansvärt hårt mot barnen.

Today more than 28 million people, about a quarter of the workforce between the ages of 18 and 64, earn less than $9.04 an hour, which translates into a full-time salary of $18,800 a year -- the income that marks the federal poverty line for a family of four


Det farligaste med dagens situation som håller på att skapa ett nytt Brasilen med en offantligt rik men mycket liten överklass och en mycket stor och offantligt fattig underklass är att de nya jobb som skapas alla är jobb som inte leder någonstans:


Five of the 10 fastest-growing occupations over the next decade will be of the menial, dead-end variety, including retail clerks, janitors, and cashiers, according to the Bureau of Labor Statistics


Och för att göra situationen ännu mer explosiv, de fattigaste kan inte längre ta sig ur sin fattigdom genom att åtminståne skicka sina barn till universitet:


Add to all this the fact that a college degree, the time-tested passport to success, is today less available to those without family resources. The cost of college has exploded, leaving fewer than 5% of students from bottom-earning families able to get that all-important diploma.


Så den nya amerikanska underklassen håller på att bli en permanent underklass, något helt nytt i USAs historia.

Silicon Valley är ett bra exempel på detta, med tiotusentals arbetande fattiga som tillbringar nätterna i bilar eller i husvagnsbyar som ligger mycket skickligt undangömda i all grönskan. Man ser dem från luften men inte från marken.

Det har också lett till utbrett fusk bland de fattiga i Milpitas och San Jose och andra fattiga orter för att undvika den hårda ekonomiska segregationen mellan rika och fattiga skolor. Man hittar människor som är villiga att intyga att deras barn i själva verket bor i Cupertino eller Palo Alto eller på andra rika orter. Det ger barnen tillträde till de rikare skolorna, och en liten chans till ett bättre liv. Kostnaden är en timslång pendling till skolan och en lika lång därifrån. Och ve den som upptäcks.fredag, maj 21, 2004

Ahmad Chalabis fall

Alternet har en mycket intressant artikel om Ahmed Chalabis fall från USAs nåd i Irak. Chalabi var tills i förra veckan USAs viktigaste exil-Irakiske marionett. Chalabi är en mycket inflytelserik man i det ockuperade Irak och hans fall kan få allvarliga konsekvenser för USAs möjligheter vatt sätta ihop en s.k. självständig regering i slutet av nästa månad. Som vanlig har Juan Cole ypperliga insikter om detta.

Viktig oberoende källa för det amerikanska valet

Det amerikanska valsystemet skiljer sig radikalt från det svenska. Den största skillnaden är att det till allra största delen är privatfinansierat. Det betyder att allmänheten och då speciellt storföretag spelar en viktig roll som finansiärer. Det går inte att gå till ett enda valmöte utan att man ombeds donera till kampanjen.

Detaljer om vem som ger vad har alltid varit svåra att få tag på - innan websajten Open Secrets startades. Den här sajten som är oberoende, är den bästa källan till hur valen finansieras i USA. Så kan vi t.ex. se att Bush hittils har samlat in 185 miljoner dollar mot Kerrys 85.

Viktigt progressivt amerikanskt läkemedelsföretag

Dagens stora läkemedelsföretag drivs helt för att ge aktieägarna så stor utdelning som möjligt, och cheferna så astronomiska löner som möjligt. Finns det något alternativ? Ja intressant nog så finns det ett progressivt alternativ, och detta frodas i USA.

Scientific American har en mycket intressant artikel om One World Health som är något så ovanligt som ett ideellt läkemedelsföretag. Det här är intressant eftersom det visar att det faktiskt finns mycket bärbara alterntiv till den idag gängse uppfattningen att hur läkemedel skall framställas.

Precis som Open Source-rörelsen har visat inom mjukvaruindustrin, så är progressiva alternativ är ofta betydligt mer effektiva än de idag så populära privatekonomiska modellerna, konstigt nog - kanske man kan tillägga. Jag återkommer mer mer detaljer om varför det är så.

Det kan också vara intressant att se att One World Health stöds av en av USAs allra största kapitalister, Bill Gates genom hans stiftelse.

Detta visar att det finns många intressanta möjligheter att sprida progressiva ideer och att föra progressiv politik idag.

Enkla etiketter kan ibland vara missvisande.

Hilary Clinton och Kerrys presidentkampanj

Pengar, pengar, pengar. Amerikanska valkampanjer slukar pengar eftersom de är privatfinansierade. Här är ett bra exempel på vilken slags epost man får dag in och dag ut. Det här från Hillary Clinton.

Hillary talar däremot inte om hur mycket hon själv har skänkt till John Kerry, en kandidat som hon inte är direkt förtjust i. Skulle Kerry mot förmodan vinna i valet i år så skulle det antagligen sätta stopp för Hillarys egna presidentplaner om fyra år.


Dear Lennart,

A year ago everyone had written Democrats off. The media had taken for granted the reelection of George Bush. Isn't it fun to prove them wrong?

The Bush-Cheney campaign has blown $70 million on negative ads, but is still tied in the polls with John Kerry. Your work has sent a powerful message to George W. Bush and those who would reduce this campaign to a petty exchange of attack ads: we know what this election really means -- and we won't stop until we've won.

We need to make a "Miracle in May" happen and keep our momentum up. This ten million dollars is not just about money. It's about showing the media, the Bush campaign, undecided voters, and the rest of the country, that the Kerry campaign is not a fluke and is going to win in November.

Please make a secure contribution by clicking here:

https://contribute.johnkerry.com

We all know the stakes in this election are incredibly high. If we win, we'll have John Kerry in the White House leading America with the hope, optimism, and sense of common purpose that have always been at the center of America's response to challenging times.

If they get their way, you and I will be living in an America governed not by our hopes, but by our fears. We'll be living in an America where we see our freedoms diminished when they ought to be embraced, our rights restricted when they ought to be strengthened.

We'll be living in an America that shrinks away from the political and economic challenges of the 21st century, rather than rising to those challenges and working together to meet them.

Don't let Republicans create an America we won't recognize.

Click here to contribute now:

https://contribute.johnkerry.com

With your continued help, we can make the next six months the most vibrant, electrifying period of political participation in American history. Let's make it happen.

Sincerely,

Hillary Rodham Clinton

torsdag, maj 20, 2004

Bra dataverktyg: Cygwin

De flesta datamänniskor idag använder Linux, men det finns tillfällen då man av olika anledningar måste använda Windows. För dom fallen är cygwin ett alldeles fantastisk system.

Cygwin är en Open Source och helt gratis Linux-implementation man kan köra direkt på Windows, och det används mycket ofta av företag i USA som distribuerar sin kod både på Unix/Linux och Windows.

Det allra bästa med Cygwin är att man kan invokera Linux-program som Perl direkt från det ordinarie DOS fönstret i Windows.

Det allra enklaste är om man sätter PATH-variablen i Windows så här: set PATH=c:\cygwin\bin;%PATH%
Detta kan man göra från My Computer\Properties\System Properties\Advanced\Environment Variables\System Variables, där det redan bör finnas en Path-variable. Man kan också göra det från en bat file.

Sedan kan man accessa alla Linux-programmen i Cygwin direkt från Windows.

Bokindustrin som ett exempel på kulturellt och politiskt inflytande

Le Monde Diplomatique har en bra artikelsom visar hur koncentrerad dagens bokindustri är på den nordamerikanska engelskspråkiga marknaden.

Of the 14,000 books published in Britain each year (twice as many as in France), only 3% are translations. The US manages only 2.8% (1). And selling the US rights to a book, always cheaply, perhaps for just a few hundred dollars, does not guarantee that it will be marketed. Publishing and bookselling have become highly concentrated and demand ever more immediate returns. This has transformed the status of books, which are now thought of as just another product to be submitted to the norms of industrial management and financial profitability.


och Le Monde fortsätter:


Megastores and internet retail services of three big chains - Barnes & Noble, Borders and Book-a-Million - have gradually displaced independent bookshops. With a combined turnover of $8bn, these chains exercise huge power over publishers by refusing to stock books they don’t believe will sell enough, charging for prominence in their windows and in-store displays, and returning works that don’t sell quickly enough or receive insufficient media attention.

Other than a few university publishing houses and the American Book Association’s network of 1,200 independent bookshops, there is little room on the shelves of the US for slow sellers or foreign books. And foreign books are undesirable because of the costs of translation and the unfeasibly expensive promotional campaigns they would need. This has led some publishers to market translations without crediting the translator in order to pass them off at retailers as domestic works.

Den som är intresserad av intellektuell historia kan jämföra detta med Antonio Gramscis hegemonikoncept

Vad betyder progressiv utrikespolitik? Ignacio Ramonet i Le Mondes engelska upplaga

Ignacio Ramonet har en ypperlig artikel i Le Monde Diplomatiques engelska upplaga som definierar vad en progressiv utrikespolitik är. Kanske begreppet borde vara "internationell politik". Om George Bushs regering hade gått i den här riktningen så hade världen idag sett helt annorlunda ut.

The Economist har en mycket bra serie artiklar på samma internationella tema, The Compenhagen consensus

Gratis telefonsamtal från Sverige till USA

Jag har just testat gratis PC-PC-telefoni, www.skype.com, som jag blev mycket imponerad av. Jag pratade i omkring 40 minuter med en kompis i Sverige och ljudkvaliten var genomgående ypperlig. Samtalet bröts en gång efter tio minuter men det gick lätt att ringa upp igen och sedan gick det helt utan problem. Två-tre gånger blev del brus på linjen men det varade endast några sekunder. Resten av tiden var kvaliten som sagt ypperlig. Med Skype kan man också prata i munnen på varandra, dvs det är full duplex. Om man skall pröva Skype så är det dock viktigt att samtidigt ha en chatt-session så att man kan signalera om man plötsligt inte skulle höra.

Men allt i allt, jag är verkligen mycket nöjd.

Golden Gatebron

San Francisco är ett av USAs mest progressiva områden. Staden är också utomordentligt naturskön och vacker, som denna bild av Golden Gatebron

förhoppningsvis visar.
Precis varför staden har blivit ett centrum för det progressiva USA vet jag faktist inte, men jag forskar i det och återkommer med mer information om ett tag.

historia kring bron.

New York Times: Mission Accomplished

John Micklethwait och Adrian Woolridge har en bra artikel i New York Times om American Conservative Unions 40-årsjubileum.Misson Accomplished">40-årsjubileum

Här några axplock:

In his speech
(vid jubileet) the President promised that "for our blessed land the best days lie ahead," ... But the real flavor of the event was captured by what the president called the "fine group of decent citizens" gathered at the tables in front of him - members of the N.R.A., the Heritage Foundation, the Family Research Foundation and countless other groups that make up Conservative America....

... it is because of such groups that the right has out-organized, out-fought and out-thought liberal America over the past 40 years. And the left still shows no real
sign of knowing how to fight back.

år 1964 tycktes Barry Goldwater, den förste nykonservative presidentkandidaten komma från en annat planet.


Fast forward to today. A Republican Party that is more conservative than Mr. Goldwater could have imagined controls the White House, Congress, many governors'
mansions and a majority of seats in state legislatures.

Today, a Gallup poll tells us, twice as many Americans (41 percent) describe
themselves as "conservative" than as "liberal" (19 percent).

They usually ignore the fact that the right has simply been far better at producing
agenda-setting ideas. From welfare reform in Wisconsin to policing in New York City, from the tax-cutting Proposition 13 in California to regime change in Baghdad, the intellectual impetus has, for better or worse, come from the right.

... the right has a history of advancing its agenda under Democratic executives (welfare reform came about under Bill Clinton)... it has organized
itself for a much longer battle... the flame has burned eternal at places like Heritage, the American Enterprise Institute and the Cato Institute, and at their
smaller cousins in virtually every state.

There are other battalions of foot soldiers, too. Americans for Tax Reform ...

Now, perhaps, a few liberals are waking up to the task that confronts them. Americans Come Together, a group backed by the billionaire George Soros, already has 20 offices and 450 employees in Ohio alone. John Podesta, a former chief of staff to President Bill Clinton, has founded the Center for American Progress...

Vart är den amerikanska konservatismen på väg?

The Nation har en mycket bra artikel om vart den amerikanska konservaitva rörelsen är på väg.

Artikeln påpekar hur den konservative rörelsen har ändrats från 1960-talet:

"Historically, conservatism in the United States has meant support for small government, balanced budgets, fiscal prudence and great skepticism about overseas adventures," notes Clyde Prestowitz, a former Reagan Administration official who back in the 1960s was among the young Republicans supporting Arizona Senator Barry Goldwater, a conservative standard-bearer. "What I see now is an Administration that's not for any of these things."


Den påpekar också att den alltmer radikala nykonservatismen faktiskt möter kritik från de traditionella värdekonservativa:Hungry for hard-hitting criticism of the Iraq war? You're as likely to find it these days in publications like The National Interest, a conservative foreign affairs quarterly, and the recently launched American Conservative as in publications on the left. Want a rundown on the billions in government subsidies that the Bush Administration has lavished on corporations even as it claims to champion laissez-faire economics? Look no further than the website of the libertarian Cato Institute, which bristles with such information. How about sober analyses of the multibillion-dollar budget deficits the Administration has overseen? There's no better source than the staid, conservative business press.


Som sagt en mycket bra artikel.


Kriget i Irak sedd genom en amerikansk soldats ögon

Alternet har en bra intervju med Staff Sgt. Jimmy Massey, en professionell amerikansk marinsoldat som tjänstgjort i Irak. För den som undrar varför det irakiska motståndet har vuxit så starkt så snabbt kommer Masseys erfarenheter som en logisk förklaring.

Bodström och Bromma

DNs intervju med Thomas Bodström om Bromma-fallet är intressant:


TT: Är det tillåtet med sådan här behandling i svenskt operativt arbete?
- Det är inte min sak att avgöra vad myndigheterna ska göra i sitt operativa arbete, säger Bodström.
TT: Får man behandla människor hur som helst för den goda sakens skull?
- Nej, det finns alltid regler och var och en får ta ansvar för sitt.

Men vem är ansvarig i just detta fall. Inte Säpo som följde order. Inte Bodström. Så vem är ansvarig för att Sverige följer Genevekonventionen? Ingen? Någon? I så fall vem? I min naivitet hade jag trott att det var Sveriges justitieminister.

Vi kan nu se hur Abu Ghuraib kunde hända. De högre cheferna ger allmänt hålla order som att vara "tuff mot fångarna". Soldaterna är tuffa och cheferna kan sedan säga att de inte visste vad som hände. Och ingen på hög nivå bär ansvaret.

Genevekonventionen och faran i att den nu har övergivits

Genevekonventionen kom till efter slaget vid Solferino 1859 av en väldigt viktig anledning, för att försöka förhindra det tilltagande barbariet i kriget.

Newsweek har en mycket intressant artikel om hur Bush-regeringen använder tortyr. De metoder den har utarbetat syns på bilderna från Abu Ghuraib. Dessa metoder är välkända av experter och visar att detta inte är något som enskilda soldater har hittat på:

Indeed, the single most iconic image to come out of the abuse scandal—that of a hooded man standing naked on a box, arms outspread, with wires dangling from his fingers, toes and penis—may do a lot to undercut the administration's case that this was the work of a few criminal MPs. That's because the practice shown in that photo is an arcane torture method known only to veterans of the interrogation trade. "Was that something that [an MP] dreamed up by herself? Think again," says Darius Rejali, an expert on the use of torture by democracies. "That's a standard torture. It's called 'the Vietnam.' But it's not common knowledge. Ordinary American soldiers did this, but someone taught them."

Dvs Bush-regeringens användning av tortyr är är en utomordentlig viktig del av "Kriget mot Terrorismen".

Genevekonventionen är en utomordentligt viktig serie fördrag. Det faktum att den nu har mer och mer överges av världens enda supermakt är något utomordentligt farligt. Betydligt farligare än ockupationen av Irak eller Nordkoreas innehav av atomvapen. För om nu alla regler för krigföring överges så kommer detta att drabba oss alla.

onsdag, maj 19, 2004

Det moderna barbariet

Det moderna barbariet. Demonstranter beskjutna med stridsvagnar.

Öppna dig för konsten.

San Francisco, en av världens vackraste städer har ett mycket fint modern konstmuseum,
San Francisco Museum of Modern ArtJag tycker själv att MoMa i San Francisco, en av USAs mest progressiva städer, är en fin symbol för det progressiva USA. Den kristna höger, bäst representerad av Christian Coalition tycker inte om modern konst eftersom den är "omoralisk".

Den kristna högern har alltid varit mycket rädd för modern konst, det var f.ö. också nazisterna.
Skillnaden mellan de progressiva och de konservativa finns inte bara inom den rena politiken, Den syns kanske mer inom saker som konsten, musiken, eller om man skall diskriminera mot vissa sorters människor, svarta, judar, homosexuella, mm.

Jag skall så småningom försöka att definiera vad jag själv tycker att begreppet "progressiv" inbegriper.

På tal om att öppna sig för konsten så har jag alltid tyckt om "Expose Yourself to Art", det foto som gjordes, av vem vet jag tyvärr inte, för många år sedan:


De nykonservativa i Washington

serenitynow har med rätta påpekat att

Du är säkert medveten om detta, men det är värt att påpeka för folk i Sverige som slänger sig med termen neokonservativ att det egentligen inte har något alls med traditionell konservatism att göra. "Neocons" är ju benämningen på de som främst förespråkar en ny (amerikansk) världsordning. Utgångspunkten är PNAC som man hittar en bra ingång till här.


Jag kände till PNAC - Project for a New American Century - men däremot inte "PNAC primer", den andra länken, så den var intressant att se.

Att de nykoservativa inte har mycket - om ens något - med de traditionella värdekonservativa att göra är klart. Och det ser man också inom Moderaterna.

Den tysk-amerikanske filosofen Leo Strauss har haft ett stort inflytande på de flesta av de nykonservativa i USA. Har han också haft ett inflytande inom Moderaterna? Vet någon något om det?

Washington Post om USAs starka stöd för Sharons angrepp i Gaza

Washtington Post har en artikel om Bushs starka stöd för Sharons angrepp i Gaza:

"The United States is strongly committed -- and I am strongly committed -- to the security of Israel as a vibrant Jewish state," Bush said. "Israel is a democracy and a friend and has every right to defend itself from terror."


Per Ahlmark kunde inte ha sagt det bättre. Orsaken till Bushs och Kerrys totala stöd för Sharons politik är givetvis valet i november i år.